شهلا احمدی مقدم

ایران
مقایسه
در حراج ها

اولین حضور
3 دی 1402
تعداد حضور
3
تعداد آثار
3
میانگین قیمت فروش
موجود نیست
میانگین کمینه برآورد
موجود نیست
میانگین بیشینه برآورد
موجود نیست
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
0%