• تجدید خاطرات دوشنبه از گنبد مقرنس ۱۱ 1401
  • سرامیک لعاب‌دار
  • مجسمه
  • 12 * 12 * 32 سانتی متر
تاریخچه حضور در آرت فرها

آرت دبی 2023 - آرت دبی
10 اسفند 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,631 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,714 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,619 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.643%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از صادق ادهم
بدون عنوان
برآورد
$4,500
-
$7,000
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرتچارت | گروگان از بهمن دادخواه
گروگان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن دادخواه
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395