فروش در - خانه حراج
8 آذر 1396
برآورد
قیمت فروش
40%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 602 دلار آمریکا
کمینه برآورد 943 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,332 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-49.553%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سفیدبرفی و پسر جوان از عباس قریب
سفیدبرفی و پسر جوان
برآورد
€800
878 دلار آمریکا
-
€1,200
1,317 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
562 دلار آمریکا
48.8%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 اسفند 1398
آرتچارت | سفید برفی از عباس قریب
سفید برفی
برآورد
€500
612 دلار آمریکا
-
€800
980 دلار آمریکا
قیمت فروش
€614
752 دلار آمریکا
5.538%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 آذر 1399
آرتچارت | زنی در برف از عباس قریب
زنی در برف
برآورد
€500
612 دلار آمریکا
-
€800
980 دلار آمریکا
قیمت فروش
€640
784 دلار آمریکا
1.538%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 آذر 1399