• سفیدبرفی و پسر جوان 1391
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 109 * 70.5 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده با ماژیک مشکی در پشت اثر
27 اسفند 1398
برآورد
€800
878 دلار آمریکا
- €1,200
1,317 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
562 دلار آمریکا
48.8%
سایر آثار هنری عباس قریب

آرتچارت | ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر از عباس قریب
ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر
برآورد
€300
319 دلار آمریکا
-
€400
425 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کَمبی - 24 آذر 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر از عباس قریب
ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر
برآورد
€300
319 دلار آمریکا
-
€400
425 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کَمبی - 24 آذر 1401
آرتچارت | جاده‌ها از عباس قریب
جاده‌ها
برآورد
€500
529 دلار آمریکا
-
€600
635 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 22 اردیبهشت 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 430 دلار آمریکا
کمینه برآورد 453 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 679 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-23.251%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | سفید برفی از عباس قریب
سفید برفی
برآورد
€500
612 دلار آمریکا
-
€800
980 دلار آمریکا
قیمت فروش
€614
752 دلار آمریکا
5.538%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 آذر 1399
آرتچارت | وطن 1 از شهرزاد چنگلوایی
وطن 1
برآورد
 
قیمت فروش
47.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
آرتچارت | هیچ هیچ از شادی قدیریان
هیچ هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 مهر 1397