• دیوار شماره 9 1384
  • سی‌پرینت
  • عکاسی
  • 60 * 80 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10 + 3 A.P
  • نسخه A.P 2
  • قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
8 آذر 1396
برآورد
قیمت فروش
43.182%
آرتچارت | هیچ هیچ از شادی قدیریان
هیچ هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 مهر 1397
آرتچارت | گزارشی برای دِ آرسی #1 از بابک کاظمی
گزارشی برای دِ آرسی #1
برآورد
Fr.700
722 دلار آمریکا
-
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.580
598 دلار آمریکا
31.765%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | گزارشی برای دِ آرسی #4 از بابک کاظمی
گزارشی برای دِ آرسی #4
برآورد
Fr.700
722 دلار آمریکا
-
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.580
598 دلار آمریکا
31.765%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401