آرتچارت | از مجموعه‌ی در صفر از صادق ادهم
از مجموعه‌ی در صفر
برآورد
330,000,000﷼
1,535 دلار آمریکا
-
330,000,000﷼
1,535 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج ملی - 18 مرداد 1399
آرتچارت | برنج و پتینه از قدرت الله عاقلی
برنج و پتینه
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | استاد و شاگرد از پرویز تناولی
استاد و شاگرد
برآورد
40,000,000,000﷼
154,416 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
193,020 دلار آمریکا
قیمت فروش
67,000,000,000﷼
258,647 دلار آمریکا
48.889%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | عباس آقا و ناناز خانم از بیتا فیاضی و رکنی حائری‌زاده
عباس آقا و ناناز خانم
برآورد
15,000,000,000﷼
29,762 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
39,683 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,500,000,000﷼
32,738 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | هیچ‌ایستاده از پرویز تناولی
هیچ‌ایستاده
برآورد
50,000,000,000﷼
90,253 دلار آمریکا
-
60,000,000,000﷼
108,303 دلار آمریکا
قیمت فروش
55,000,000,000﷼
99,278 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$63,000
260%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$63,000
260%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | THE WALL AND THE SCRIPT I از پرویز تناولی
دیوار و نوشته 1
برآورد
£50,000
62,500 دلار آمریکا
-
£70,000
87,500 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
آرتچارت | THE WALL AND THE SCRIPT I از پرویز تناولی
دیوار و نوشته 1
برآورد
£50,000
62,500 دلار آمریکا
-
£70,000
87,500 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399