• بدون عنوان 1400
  • ترکیب مواد روی مقوا
  • نقاشی
  • 75 * 120 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده بالا راست
    مجددا امضا شده و تاریخ خورده پایین چپ
برآورد
€500
578 دلار آمریکا
- €800
925 دلار آمریکا
قیمت فروش
€910
1,052 دلار آمریکا
40%
سایر آثار هنری شوقي يوسف

آرتچارت | بدون عنوان از شوقي يوسف
بدون عنوان
برآورد
€500
578 دلار آمریکا
-
€800
925 دلار آمریکا
قیمت فروش
€910
1,052 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,052 دلار آمریکا
کمینه برآورد 578 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 925 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+40%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از شوقي يوسف
بدون عنوان
برآورد
€500
578 دلار آمریکا
-
€800
925 دلار آمریکا
قیمت فروش
€910
1,052 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود میرزایی
بدون عنوان
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£800
1,098 دلار آمریکا
قیمت فروش
£638
875 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | طبیعت از سارا عباسیان
طبیعت
برآورد
£1,500
1,829 دلار آمریکا
-
£1,500
1,829 دلار آمریکا
قیمت فروش
£800
976 دلار آمریکا
46.667%
فروش در
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 9 تیر 1401