• اُبژه-05-2010 1389
  • سی‌پرینت، قرار گرفته روی آلومینیوم
  • چاپ
  • 30 * 35 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5+1a.p
  • نسخه 1
  • از مجموعه‌ی 'گل‌ها، میوه‌ها و پرتره‌ها'
    قاب‌شده
    امضاشده 'S. Shahbazi' و چاپ‌شده با لیبل گالری پشت اثر      

16 تیر 1401
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
- Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,630
1,680 دلار آمریکا
30.4%
سایر آثار هنری شیرانا شهبازی‎

آرتچارت | بدون عنوان از شیرانا شهبازی‎
بدون عنوان
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
-
€6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,600
5,329 دلار آمریکا
16.364%
فروش در
تاریخ حراج
ژِرمن آکشن - 3 آذر 1400
آرتچارت | ترکیب‌بندی-30 از شیرانا شهبازی‎
ترکیب‌بندی-30
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$10,160
18.72%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 16 فروردین 1402
آرتچارت | اُبژه-13-2010 از شیرانا شهبازی‎
اُبژه-13-2010
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,280
1,320 دلار آمریکا
2.4%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,125 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,674 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,436 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-0.137%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اُبژه-13-2010 از شیرانا شهبازی‎
اُبژه-13-2010
برآورد
Fr.1,000
1,031 دلار آمریکا
-
Fr.1,500
1,546 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.1,280
1,320 دلار آمریکا
2.4%
فروش در
تاریخ حراج
کُلر - 16 تیر 1401
آرتچارت | عصیان از مونا سعودی
عصیان
برآورد
€1,800
1,921 دلار آمریکا
-
€2,200
2,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,600
1,708 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | زن و مرغ از حسین مادی
زن و مرغ
برآورد
£1,000
1,408 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,796 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399