آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه دیوار از پرویز تناولی
بدون‌عنوان از مجموعه دیوار
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | دیوارها و قفل‌ها از پرویز تناولی
دیوارها و قفل‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | دیوار و نوشته 1 از پرویز تناولی
دیوار و نوشته 1
برآورد
 
قیمت فروش
33.929%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | مرد و زن از اسماعیل فتاح
مرد و زن
برآورد
£8,000
10,034 دلار آمریکا
-
£12,000
15,051 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401