• بدون عنوان 1378
  • چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 5
  • امضاشده، تاریخ‌خورده، شماره‌خورده و عنوان نوشته‌شده "5/10 ، 1999" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
26 اردیبهشت 1381
برآورد
قیمت فروش
28%
آرتچارت | شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
شیرین و فرهاد
برآورد
 
قیمت فروش
71.875%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه خواهش حوا از سروش میلانی زاده
بدون عنوان از مجموعه خواهش حوا
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | کمی استراحت کن از کتایون کرمی
کمی استراحت کن
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | پشتکار از علیرضا فانی
پشتکار
برآورد
 
قیمت فروش
52.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان از رضا کیانیان
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی از عباس کیارستمی
تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی
برآورد
£1,000
1,251 دلار آمریکا
-
£1,500
1,877 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
آرتچارت | از مجموعه نگاه کن از نیوشا توکلیان
از مجموعه نگاه کن
برآورد
 
قیمت فروش
160%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | خودکفایی از علیرضا فانی
خودکفایی
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا) از ريم الفيصل
بدون عنوان (از مجموعه مسلمانان در امریکا)
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$9,450
57.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402