• بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) 1374
  • چاپ سیلور ژلاتینی
  • عکاسی
  • 17 * 25 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
برآورد
$25,000 - $35,000
در انتظار
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه زنان خدا از شیرین نشاط
بدون عنوان از مجموعه زنان خدا
برآورد
€8,000
9,776 دلار آمریکا
-
€12,000
14,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
€32,499
39,715 دلار آمریکا
224.99%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 اسفند 1399
آرتچارت | به دنبال شهادت از شیرین نشاط
به دنبال شهادت
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 16 اردیبهشت 1400
آرتچارت | زنان الله از شیرین نشاط
زنان الله
برآورد
$30,000
-
$50,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 20 مرداد 1400
آرتچارت | رو در رو با خدا از شیرین نشاط
رو در رو با خدا
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 مهر 1391
آرتچارت | Moon Song (From the Women of Allah Series) از شیرین نشاط
Moon Song (From the Women of Allah Series)
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 تیر 1391
آرتچارت | نگهبانان انقلاب ، از مجموعه زنان الله از شیرین نشاط
نگهبانان انقلاب ، از مجموعه زنان الله
برآورد
 
قیمت فروش
16.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 آبان 1387
آرتچارت | Way In Way Out from Women of Allah از شیرین نشاط
Way In Way Out from Women of Allah
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 مهر 1391
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
£15,000
18,072 دلار آمریکا
-
£20,000
24,096 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 اسفند 1401
آرتچارت | رو در رو با خدا از شیرین نشاط
رو در رو با خدا
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 مهر 1389