برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
- €3,500
4,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,460
6,312 دلار آمریکا
82%
سایر آثار هنری ثریا حداد

آرتچارت | دسته گل از ثریا حداد
دسته گل
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,312 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,890 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,046 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+82%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان 3 از سهند حسامیان
بدون عنوان 3
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 دی 1390