• تِرَن هوایی 1400
  • نقاشی
  • 66 * 80 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "طلا مدنی 2021" 
8 اردیبهشت 1401
برآورد
£15,000
19,742 دلار آمریکا
- £25,000
32,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
49,750 دلار آمریکا
89%
سایر آثار هنری طلا مدنی

آرتچارت | حیوان شدن از طلا مدنی
حیوان شدن
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$40,640
132.229%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (نورهای متلاقی) از طلا مدنی
بدون عنوان (نورهای متلاقی)
برآورد
HK$300,000
38,217 دلار آمریکا
-
HK$500,000
63,694 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
0.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 14 مهر 1401
آرتچارت | دروازه ‌فِر از طلا مدنی
دروازه ‌فِر
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
-
HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,654 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,583 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,099 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.336%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ۴۰ عشق از مایشا محمدی
۴۰ عشق
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$37,800
5.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 19 آبان 1402
آرتچارت | دروازه‌ی ابدی از مهدی قدیانلو
دروازه‌ی ابدی
برآورد
HK$180,000
23,047 دلار آمریکا
-
HK$280,000
35,851 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$482,600
61,793 دلار آمریکا
109.826%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 آذر 1402
آرتچارت | در جست‌وجوی امید از مهدی قدیانلو
در جست‌وجوی امید
برآورد
£3,000
4,000 دلار آمریکا
-
£5,000
6,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,500
43,333 دلار آمریکا
712.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 اسفند 1397