تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

تحول - شیرین
14 مهر 1402
سایر آثار هنری ویدا غلامی ماشین چی

اثر هنری وجود ندارد

آثار هنری مشابه

آرتچارت | رستمه (شیرزن/ زن قهرمان) از بهزاد اژدری
رستمه (شیرزن/ زن قهرمان)
برآورد
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,080,000,000﷼
6,111 دلار آمریکا
23.2%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | خسرو 3 از فرشید مثقالی
خسرو 3
برآورد
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
18,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
17,188 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدنساز از مجموعه محله ما از بیتا فیاضی
بدنساز از مجموعه محله ما
برآورد
2,500,000,000﷼
9,651 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
13,511 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
13,125 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399