• هشتمین روز خلقت 1402
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 200 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "Wahed 23" (پایین راست)
برآورد
30,000,000,000﷼
60,914 دلار آمریکا
- 40,000,000,000﷼
81,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,000,000,000﷼
93,401 دلار آمریکا
31.429%
سایر آثار هنری واحد خاکدان

آرتچارت | بال‌های کاغذی از واحد خاکدان
بال‌های کاغذی
برآورد
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000,000﷼
100,000 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | اسب مهاجر از واحد خاکدان
اسب مهاجر
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,541 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,305 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,483 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.131%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بال‌های کاغذی از واحد خاکدان
بال‌های کاغذی
برآورد
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000,000﷼
100,000 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | تا آخر زمان از فرهاد مشیری
تا آخر زمان
برآورد
50,000,000,000﷼
101,523 دلار آمریکا
-
60,000,000,000﷼
121,827 دلار آمریکا
قیمت فروش
50,000,000,000﷼
101,523 دلار آمریکا
9.091%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | برف اول ۳سی. از فرهاد مشیری
برف اول ۳سی.
برآورد
£50,000
56,818 دلار آمریکا
-
£70,000
79,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,000
71,591 دلار آمریکا
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آبان 1401