حراج Drouot Richelieu, Salles 5 & 6, Art Abstrait et Contemporain*


  • اَدر پاریس
  • 16 خرداد 1397
5 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ink, watercolour, oilstick and collage on paper، Natural pigments, ink, pastel and paper collage on kraft paper
50.5 * 75 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 خرداد 1397

ترکیب مواد و کلاژ روی کاغذ کرافت
118.5 * 42.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
130%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 خرداد 1397

رنگ روغن روی بوم
162 * 114 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 خرداد 1397

رنگ‌روغن روی فیبر
50 * 60 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
60.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 خرداد 1397

رنگ روغن روی چرم سوار شده روی بوم
60 * 40 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 خرداد 1397