حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


  • بونامز لندن
  • 3 خرداد 1402
  • بازار هنر مدرن و معاصر خاورمیانه، از زمانی که در این عنوان و دسته‌بندی خانه حراجی‌ها قرار گرفت، طی دهه‌ی گذشته میان مجموعه‌داران منطقه‌ای و جهانی رشد چندانی کرد و شناخته شد.
    بونامز نیز از سال‌های اولیه‌ی توسعه‌ی بازار هنر خاورمیانه، حضور قابل توجهی در این حوزه داشته است. بونامز در نخستین حراج هنر مدرن و معاصر دبی، در سال 2008 رکورد جهانی را شکست و اولین اثر هنری خاورمیانه را با قیمت بیش‌از یک میلیون دلار به فروش رساند؛ این اثر متعلق به هنرمند ایرانی، فرهاد مشیری بود.در این رویداد 13 اثر از هنرمندان ایرانی، شارل حسین زنده‌رودی، رضا درخشانی، منوچهر یکتایی، محسن وزیری مقدم، سهراب سپهری، پرویز تناولی، مارکو گریگوریان و صادق تبریزی ارائه شده است. 

گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,471,500
1,829,996 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £2,258,000
2,808,108 دلار آمریکا
مجموع فروش £3,297,242
4,100,537 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £45,795
56,952 دلار آمریکا
هنرمندان 52
آثار هنری 84
آثار هنری فروخته شده 72
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
لندن
11 بهمن 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £39,015
48,167 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیات - بخش سوم
لندن
2 آذر 1401
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £100,575
121,175 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل گنجینه‌های نیل
لندن
3 خرداد 1401
22 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
28 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
23
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,073,060
2,728,429 دلار آمریکا