حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


  • بونامز لندن
  • 3 خرداد 1402
  • بازار هنر مدرن و معاصر خاورمیانه، از زمانی که در این عنوان و دسته‌بندی خانه حراجی‌ها قرار گرفت، طی دهه‌ی گذشته میان مجموعه‌داران منطقه‌ای و جهانی رشد چندانی کرد و شناخته شد.
    بونامز نیز از سال‌های اولیه‌ی توسعه‌ی بازار هنر خاورمیانه، حضور قابل توجهی در این حوزه داشته است. بونامز در نخستین حراج هنر مدرن و معاصر دبی، در سال 2008 رکورد جهانی را شکست و اولین اثر هنری خاورمیانه را با قیمت بیش‌از یک میلیون دلار به فروش رساند؛ این اثر متعلق به هنرمند ایرانی، فرهاد مشیری بود.در این رویداد 13 اثر از هنرمندان ایرانی، شارل حسین زنده‌رودی، رضا درخشانی، منوچهر یکتایی، محسن وزیری مقدم، سهراب سپهری، پرویز تناولی، مارکو گریگوریان و صادق تبریزی ارائه شده است.