حراج هنر معاصر و مدرن بین‌الملل


63 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
200 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
4.651%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

رنگ روغن روی بوم
184.5 * 300 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
20.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

200 * 100 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

آینه، نقاشی پشت شیشه و گچ سوارشده روی تخته
180 * 258 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

ترکیب مواد روی بوم
178.3 * 158.3 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
10.606%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

اکرلیک و رنگ متالیک روی بوم
200 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
130%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

اکریلیک روی بوم
180.3 * 140.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

شماره اثر #110 (فروخته نشده)
embroidery with needles on printed cloth, this work is unique
110 * 98 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

شماره اثر #7 (فروخته شده)
ترکیب مواد
134 * 205.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387

شماره اثر #92 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
200 * 300 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387