حراج عکس‌ها


4 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ دیجیتال روی بوم
160 * 120.7 سانتی متر
2/5
برآورد
 
قیمت فروش
131.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اردیبهشت 1387

شماره اثر #315 (فروخته شده)
چاپ دیجیتال روی بوم
160 * 120.7 سانتی متر
2/5
برآورد
 
قیمت فروش
174%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اردیبهشت 1387

چاپ کوپلر رنگی
40.3 * 40.3 سانتی متر
5/5
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اردیبهشت 1387

چاپ دیجیتال روی بوم
164.5 * 83.8 سانتی متر
1/1
برآورد
 
قیمت فروش
222.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اردیبهشت 1387