حراج هنر معاصر و مدرن عرب، ایرانی و ترک


36 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
اکریلیک و جوهر روی بوم
169.5 * 169.5 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

111 * 300 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
77.778%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

100 * 200 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

رنگ روغن روی بوم
250 * 170 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
55.556%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

چاپ عکس روی بوم
244 * 140 سانتی متر
1/1
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

شماره اثر #97 (فروخته شده)
رنگ روغن روی لینن
25.4 * 20.3 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
94.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

رنگ روغن، لعاب و اکلیل روی بوم
365 * 153 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

ترکیب مواد
147 * 196 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
34.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

رنگ روغن روی بوم
200 * 300 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
188.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393

شماره اثر #105 (فروخته نشده)
digital photography on canvas with embroidery
34.5 * 40.3 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393