ایام

دبی | امارات متحده عربی
مقایسه
حراج های گذشته

حراج مجموعه‌داران جوان
دبی
22 اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $3,600
کلکسیونرهای جوان
بیروت
22 اردیبهشت 1394
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $100,000
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
21 بهمن 1393
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $155,400
کلکسیونرهای جوان
دبی
8 مهر 1393
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $207,000
کلکسیونرهای جوان
دبی
6 خرداد 1393
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $142,040
کلکسیونرهای جوان - نسخه‌ی جده
جده
21 اسفند 1392
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها ر.س0
0 دلار آمریکا
کلکسیونرهای جوان
1 بهمن 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $61,200
کلکسیونرهای جوان
21 آبان 1392
مجموع فروش ها $0
ایام - دبی - شهریور 1392
دبی
25 شهریور 1392
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $130,940
برنامه‌ جهانی غذا ملل متحد - حراج خیریه
دبی
10 اردیبهشت 1392
مجموع فروش ها $0