باوان

تهران | ایران
گالری باوان در سال ۱۳۹۷ توسط آوا ایوبی تأسیس شد. اولین نمایشگاه گالری پیش از بازسازی ساختمانِ آن، یک رویداد مکان-ویژه با عنوان «بازنگری در خانه‌ی خیابان عبده» بود. شورای مدیریت باوان یک سال صرف بازسازی بنا، پژوهش و برنامه‌ریزی کرد. در پائیز ۱۳۹۸ ساختمان برای بازگشایی به روی عموم آماده بود. گالری باوان با تمرکز بر تجارب نوین و رویکردهای تازه در هنر معاصر آغاز به کار کرد و همواره در تکاپو برای نمایش دستاوردهای حاصل از هنر معاصر ایران بوده است. این گالری، به‌عنوان میانجی بین عرصه‌ی پویا هنر معاصر ایران و بازار بین‌المللی عمل کرده و علاوه‌بر برپایی نمایشگاه، برگزارکننده‌ی جلسات بحث و بررسی، کارگاه‌های آموزشی و تقویت گفتمان انتقادی حول هنر ایران است. گالری باوان در‌حال‌حاضر با ۴ فضای نمایشگاهیِ همکف، طبقه‌ی اول، استخر و زیرزمین در عرصه‌ی هنر معاصر ایران فعال است.
آرت فرهای گذشته

جینگ آرت 2022
9 تیر - 8 مرداد 1401
کانتمپرِری استانبول 2021
13 مهر - 18 مهر 1400
تیر آرت 1399
تهران
6 تیر - 17 تیر 1399