کاپانجی مورهانجه

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
4 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,580
1,923 دلار آمریکا
نمای داخلی یک آپارتمان پاریسی و متفرقه
12 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €40,000
48,193 دلار آمریکا
PAINTINGS, JEWELERY, SILVERWARE, MILITARIA, FURNITURE & ART OBJECTS
17 خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,500
6,178 دلار آمریکا
PRESTIGE SALE: FURNITURE, WORKS OF ART & JEWELRY
21 آذر 1397
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €19,800
22,500 دلار آمریکا
اسباب و آثار هنری
21 آذر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,200
3,636 دلار آمریکا
COLLECTION OF HIS ROYAL HIGHNESS SOLTAN ALI MIRZA QAJAR
31 فروردین 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €220
289 دلار آمریکا