گالری خاک

تهران | ایران
  
نمایشگاه های گذشته

دربند
تهران
2 تیر - 22 تیر 1402
چالش
تهران
27 خرداد - 13 تیر 1401
قاب بهاری
تهران
نمایشگاه گروهی
23 اردیبهشت - 13 خرداد 1401
کازینو عدن
تهران
1 بهمن - 2 اسفند 1400
طرز فکر ویژه
تهران
1 اسفند - 27 اسفند 1399
پری‌رو تاب مستوری ندارد
تهران
31 اردیبهشت - 31 خرداد 1399
محفل مجموعه‌داران
تهران
نمایشگاه گروهی
22 بهمن - 10 اسفند 1398
برف نو
تهران
20 دی - 7 بهمن 1398
نمایشگاه سالانه خاک
تهران
نمایشگاه گروهی
28 تیر - 15 مرداد 1398