حراج ملی

حراج های گذشته

حراج ملی - تهران - مرداد 1397
تهران
5 مرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 3,300,000,000﷼
35,870 دلار آمریکا
حراج ملی - تهران - مرداد 1397
تهران
5 مرداد 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 1,000,000,000﷼
10,870 دلار آمریکا