حراج ملی

تهران | ایران
مقایسه
حراج های گذشته

هفتمین حراج ملی
تهران
1 تیر 1401
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
11
فروخته نشده
مجموع فروش ها 424,240,000,000﷼
1,277,831 دلار آمریکا
ششمین حراج ملی آنلاین
تهران
18 مرداد 1399
مجموع فروش ها 0﷼
0 دلار آمریکا
چهارمین دوره حراج ملی
تهران
5 مرداد 1397
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 4,760,000,000﷼
51,739 دلار آمریکا
سومین حراج ملی
تهران
2 شهریور 1395
مجموع فروش ها 0﷼
0 دلار آمریکا