• ترکیب‌بندی برف و طبیعت 1390
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 42.9 * 27.6 سانتی متر
15 اردیبهشت 1400
برآورد
€500
603 دلار آمریکا
- €800
965 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
617 دلار آمریکا
21.231%
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تیرافکن
بدون عنوان
برآورد
€500
545 دلار آمریکا
-
€800
872 دلار آمریکا
قیمت فروش
€500
545 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 9 آذر 1402