برآورد
€500
545 دلار آمریکا
- €800
872 دلار آمریکا
قیمت فروش
€500
545 دلار آمریکا
23.077%
سایر آثار هنری صادق تیرافکن

آرتچارت | تپستری انسانی #6 از صادق تیرافکن
تپستری انسانی #6
برآورد
£10,000
12,500 دلار آمریکا
-
£15,000
18,750 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
آرتچارت | کامیلا در سرزمین عجایب 1 از صادق تیرافکن
کامیلا در سرزمین عجایب 1
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,628 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,750 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,438 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.123%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ترکیب‌بندی برف و طبیعت از عباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€500
603 دلار آمریکا
-
€800
965 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
617 دلار آمریکا
21.231%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 15 اردیبهشت 1400