• بدون عنوان #6، از مجموعه "سفیدبرفی" 1376
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 258 * 164 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 1
  • نسخه 1
  • امضا شده و تاریخ زده شده 1998 پشت اثر
    هر پنل: 164 * 84
فروش در - خانه حراج
4 آذر 1387
برآورد
قیمت فروش
16%
سایر آثار هنری عباس کیارستمی

آرتچارت | مهتاب از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
مهتاب از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
30,951 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,163 دلار آمریکا
-
£1,500
1,744 دلار آمریکا
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 6 آبان 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,488 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,808 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,267 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+35.269%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه پنجره) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه پنجره)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه درختان و کلاغ‌ها) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (از مجموعه درختان و کلاغ‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392