• بدون عنوان 1385
  • چاپ دیجیتال روی کاغذ
  • عکاسی
  • 60 * 40 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 2
فروش در - خانه حراج
9 تیر 1395
برآورد
قیمت فروش
20%
آرتچارت | کاپیتان آمریکا (پناهندگان) از عبدلله الجهضمي شاویش
کاپیتان آمریکا (پناهندگان)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,554 دلار آمریکا
55%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1395
آرتچارت | گل‌ها از بهمن جلالی
گل‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از پیمان هوشمندزاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
31.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1387