• کاپیتان آمریکا (پناهندگان) 1391
  • handprinted photo-etching
  • عکاسی
  • 48.5 * 50 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 25
  • نسخه 17
  • امضا شده به عربی؛ امضا شده، تیتر، تاریخ و شماره نسخه خورده شاویش کاپیتان آمریکا 2013 25/17 
    ابعاد شیت: 76.2 * 57 سانتی‌متر
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
- £3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,554 دلار آمریکا
55%
سایر آثار هنری عبدلله الجهضمي شاویش

آرتچارت | کاپیتان آمریکا (پناهندگان) از عبدلله الجهضمي شاویش
کاپیتان آمریکا (پناهندگان)
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$4,032
34.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | البایک (ایو جیما) از عبدلله الجهضمي شاویش
البایک (ایو جیما)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,763 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,783 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,509 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,097 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-13.533%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1395
آرتچارت | گل‌ها از بهمن جلالی
گل‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394