برآورد
€6,300
7,283 دلار آمریکا
- €8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
10,520 دلار آمریکا
27.273%
آرتچارت | عشق از محمد حسین غلامزاده
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
85.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397