• البایک (ایو جیما) 1391
  • handprinted photo-etching
  • عکاسی
  • 50 * 40 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 25
  • نسخه 17
  • امضا شده به عربی؛ امضا شده، شماره نسخه و تاریخ خورده شاویش البایک 2013 25/17
    ابعاد شیت: 57.1 * 75.5 سانتی‌متر
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
- £3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,763 دلار آمریکا
20%
سایر آثار هنری عبدلله الجهضمي شاویش

آرتچارت | کاپیتان آمریکا (پناهندگان) از عبدلله الجهضمي شاویش
کاپیتان آمریکا (پناهندگان)
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$4,032
34.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | کاپیتان آمریکا (پناهندگان) از عبدلله الجهضمي شاویش
کاپیتان آمریکا (پناهندگان)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,554 دلار آمریکا
55%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,783 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,509 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,097 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-13.533%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مجموعه تصویر تصورات از بهمن جلالی
مجموعه تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 تیر 1393
آرتچارت | بدون عنوان(از مجموعه جاده) از عباس کیارستمی
بدون عنوان(از مجموعه جاده)
برآورد
€3,000
3,186 دلار آمریکا
-
€4,000
4,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,838
3,014 دلار آمریکا
18.914%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 19 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$3,276
18.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 31 شهریور 1400