• فلورا و فاونا 1392
  • چاپ عکس
  • عکاسی
  • 209 * 148 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 8
  • نسخه printer's proof
  • چاپ رنگدانه گشنیز روی کاغذ پارچه‌ای عکاسی با چهار لعاب سیلک

برآورد
£4,000
5,526 دلار آمریکا
- £6,000
8,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,375
6,044 دلار آمریکا
12.5%
سایر آثار هنری عبدالناصر قارم

آرتچارت | نیم‌کره از عبدالناصر قارم
نیم‌کره
برآورد
£60,000
82,896 دلار آمریکا
-
£80,000
110,528 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,250
112,255 دلار آمریکا
16.071%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | مُهر ان شاالله از عبدالناصر قارم
مُهر ان شاالله
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
11,091 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | مُهر (انشاالله) از عبدالناصر قارم
مُهر (انشاالله)
برآورد
£8,000
10,959 دلار آمریکا
-
£12,000
16,438 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,940
32,795 دلار آمریکا
139.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 33,388 دلار آمریکا
کمینه برآورد 22,314 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,220 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.928%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود از رضا کیانیان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه او می‌رود دامن‌کشان از رضا کیانیان
بدون عنوان از مجموعه او می‌رود دامن‌کشان
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | کنش 87 از رضا آرامش
کنش 87
برآورد
£5,000
6,494 دلار آمریکا
-
£8,000
10,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,494 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399