• پرتره از مجموعه چهره‌های مهم 1399
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 50 * 70 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "Siwi-2020" (چپ پایین)
برآورد
€7,000
7,527 دلار آمریکا
- €10,000
10,753 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,602 دلار آمریکا
5.882%
سایر آثار هنری عادل السیوی

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه آمفورا از عادل السیوی
بدون عنوان از مجموعه آمفورا
برآورد
€4,000
4,301 دلار آمریکا
-
€6,000
6,452 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عادل السیوی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
4,139 دلار آمریکا
-
£5,000
6,898 دلار آمریکا
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 11 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عادل السیوی
بدون عنوان
برآورد
£1,500
2,058 دلار آمریکا
-
£3,000
4,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,570
4,898 دلار آمریکا
58.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,813 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,134 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,013 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+59.043%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3 از مریم حسینی
غریبه‌ها از راست به چپ شماره‌ 3
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$8,255
17.45%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جمشید سماواتیان
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | اشیای بازمانده از حسینعلی ذابحی
اشیای بازمانده
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395