• بدون‌عنوان از مجموعه "آب" 1395 - 1396
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 70 سانتی متر
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

حافظه‌ی آب - پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
21 مهر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,244 دلار آمریکا
کمینه برآورد 14,213 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,274 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هیبا کلاکه
بدون عنوان
برآورد
€2,500
2,688 دلار آمریکا
-
€3,500
3,763 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402