• سمفونی 1370
  • مجسمه
  • 18.5 * 17.5 * 50 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 8
  • نسخه 3
  • حک شده آ. بسبوس 92، نسخه 3/8
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
- £7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,120
20,864 دلار آمریکا
152%
آرتچارت | از مجموعه عبور از بهمن دادخواه
از مجموعه عبور
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394