فروش در - خانه حراج
29 مهر 1395
برآورد
قیمت فروش
45.926%
آرتچارت | بسوزانش از علی بنی صدر
بسوزانش
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1396
آرتچارت | آرامگاه از علی بنی صدر
آرامگاه
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | نور از علی بنی صدر
نور
برآورد
 
قیمت فروش
48.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | آبی انتزاعی از صليبا الدويهي
آبی انتزاعی
برآورد
£45,000
55,963 دلار آمریکا
-
£60,000
74,618 دلار آمریکا
قیمت فروش
£203,600
253,202 دلار آمریکا
287.81%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | Untitled (From The Jet Society Lady Series) از بهمن محصص
بدون عنوان (از سری جت سوسایتی لیدی)
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1397
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | دورنما با خانه‌ها از سهراب سپهری
دورنما با خانه‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
127.059%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
64.706%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394