• خورشید/پسر 1391
  • رنگ روغن روی لینن
  • نقاشی
  • 40.6 * 40.6 سانتی متر
  • امضا شده با حروف اختصاری هنرمند "ع.ب" (پایین راست)؛ امضا شده و تاریخ خورده "علی بنی صدر 2013"
برآورد
€60,000
69,557 دلار آمریکا
- €80,000
92,743 دلار آمریکا
قیمت فروش
€94,500
109,553 دلار آمریکا
35%
سایر آثار هنری علی بنی صدر

آرتچارت | جهان وارونه 10 از علی بنی صدر
جهان وارونه 10
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$6,300
5%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | آغاز از علی بنی صدر
آغاز
برآورد
£120,000
136,364 دلار آمریکا
-
£180,000
204,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
286,364 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 21 مهر 1401
آرتچارت | سرزمین خراب از علی بنی صدر
سرزمین خراب
برآورد
£250,000
284,091 دلار آمریکا
-
£350,000
397,727 دلار آمریکا
قیمت فروش
£415,800
472,500 دلار آمریکا
38.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 آبان 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 172,536 دلار آمریکا
کمینه برآورد 95,517 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,685 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.089%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خورشید - پسر از علی بنی صدر
خورشید - پسر
برآورد
€60,000
69,686 دلار آمریکا
-
€80,000
92,915 دلار آمریکا
قیمت فروش
€94,500
109,756 دلار آمریکا
35%
تاریخ حراج
ساتبیز - 27 مهر 1400
آرتچارت | در همین حال از علی بنی صدر
در همین حال
برآورد
 
قیمت فروش
5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آبان 1396
آرتچارت | بدون‌عنوان (گلدان گل) از منوچهر یکتایی
بدون‌عنوان (گلدان گل)
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$120,650
244.714%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 25 آبان 1402