فروش در - خانه حراج
25 آذر 1389
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری علیرضا کرمی

آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا کرمی
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,600 دلار آمریکا
35.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بامداد از علیرضا کرمی
بامداد
برآورد
 
قیمت فروش
133.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا کرمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
116.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,955 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,679 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,444 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+95.238%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از غلامرضا ماهرویی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
2,813 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
68,441 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
64,639 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398