تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

لا - گالری اُ
5 دی 1399
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بشکه‌ی نفت از شیوا احمدی
بشکه‌ی نفت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | پرنسس از قاسم حاجی زاده
پرنسس
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€2,000
2,312 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | پرنسس از قاسم حاجی زاده
پرنسس
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€2,000
2,312 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400