آرتچارت | بشکه‌ی نفت از شیوا احمدی
بشکه‌ی نفت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | پرنسس از قاسم حاجی زاده
پرنسس
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€2,000
2,312 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | پرنسس از قاسم حاجی زاده
پرنسس
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€2,000
2,312 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$2,250
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 28 اسفند 1400
آرتچارت | Self Portrait with Spectacles از اردشیر محصص
سلف‌پرتره با عینک
برآورد
£3,000
3,947 دلار آمریکا
-
£5,000
6,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,305 دلار آمریکا
57.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی از سیف وانلی
پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£3,000
4,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,128 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی از سیف وانلی
پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£3,000
4,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,128 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$47,880
283.04%
تاریخ حراج
کریستیز - 16 تیر 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
£15,000
18,629 دلار آمریکا
-
£30,000
37,258 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,840
44,511 دلار آمریکا
59.289%
تاریخ حراج
بونامز - 24 آبان 1402