• بدون عنوان از مجموعه در ستایش ابزار 1399
  • بتن و برنز
  • مجسمه
  • 70 * 45 * 215 سانتی متر
  • تعداد نسخه: شماره 2 از تعداد 3 نسخه + 1 نسخه هنرمند
  • امضاء: «Mobed ۲۰۲۰ ۲/۳» (روی بدنه)

برآورد
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
12,800 دلار آمریکا
8.571%
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه دیرک از علیرضا آستانه
بدون عنوان از مجموعه دیرک
برآورد
 
قیمت فروش
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | نام اعظم از علیرضا آستانه
نام اعظم
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | نام اعظم از علیرضا آستانه
نام اعظم
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | گودال‌های نفیس از مهدی نبوی
گودال‌های نفیس
برآورد
 
قیمت فروش
153.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اردیبهشت 1391
آرتچارت | دعوتی به سفر از شیرازه هوشیاری
دعوتی به سفر
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1390