• بانوان طنجه 1343
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 65.4 * 54.4 سانتی متر
  • امضا شده مایو؛ امضا شده، تیتر و تاریخ خورده 65 مایو پشت اثر
    ابعاد قاب‌شده: 58.3 * 69.2 سانتی‌متر
برآورد
£4,000
5,520 دلار آمریکا
- £6,000
8,279 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,340
15,648 دلار آمریکا
126.8%
سایر آثار هنری آنتوان مالیاراکیس مایو

آرتچارت | پوستر از آنتوان مالیاراکیس مایو
پوستر
برآورد
£7,000
9,589 دلار آمریکا
-
£9,000
12,329 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرتچارت | جادوگر از آنتوان مالیاراکیس مایو
جادوگر
برآورد
£4,000
5,520 دلار آمریکا
-
£6,000
8,279 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,276
4,520 دلار آمریکا
34.48%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | اکتشاف از آنتوان مالیاراکیس مایو
اکتشاف
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,943 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,110 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,081 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+14.477%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زیر جریان آب از مهدی قدیانلو
زیر جریان آب
برآورد
 
قیمت فروش
614.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آذر 1397
آرتچارت | از مجموعه‌ی حافظ از فرح اصولی
از مجموعه‌ی حافظ
برآورد
€4,000
4,199 دلار آمریکا
-
€6,000
6,298 دلار آمریکا
قیمت فروش
€16,000
16,794 دلار آمریکا
220%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | طبیعت بی‌جان II از ابراهیم الدسوقی
طبیعت بی‌جان II
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,520
14,327 دلار آمریکا
64.571%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402