• فرش دستباف در بازار تبریز 1401
  • آبرنگ روی مقوا
  • نقاشی
  • 51 * 73 سانتی متر
  •  امضاشده و تاریخ‌خورده « A. Zinouryع طا. ذی‌نوری 1401/5» پایین چپ 
     
برآورد
1,500,000,000﷼
2,708 دلار آمریکا
- 2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,375 دلار آمریکا
6.857%
سایر آثار هنری عطاالله ذی‌نوری

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,375 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,708 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,610 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+6.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | 3 ال از علی بنی صدر
3 ال
برآورد
£1,000
1,277 دلار آمریکا
-
£2,000
2,553 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,520
3,217 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
کریستیز - 31 خرداد 1402
آرتچارت | لال دالیاس از فریدون آو
لال دالیاس
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$4,000
20%
فروش در
تاریخ حراج
آرتیانا - 8 دی 1399