فروش در - خانه حراج
12 مهر 1390
برآورد
قیمت فروش
75%
سایر آثار هنری عذرا عقیقی بخشایشی

آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,760 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,651 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,051 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+47.732%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بسم... از محمود زنده رودی
بسم...
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
108%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | سوره حمد از علی شیرازی
سوره حمد
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395