فروش در - خانه حراج
12 مهر 1390
برآورد
قیمت فروش
75%
آرتچارت | بسم... از محمود زنده رودی
بسم...
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
108%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | سوره حمد از علی شیرازی
سوره حمد
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بنی آدم اعضای یکدیگرند از جلیل رسولی
بنی آدم اعضای یکدیگرند
برآورد
 
قیمت فروش
24%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | بدون‌ عنوان از محمود زنده رودی
بدون‌ عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | ترکیب ۲ از محمد بزرگی
ترکیب ۲
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | از مجموعه جاده ابریشم از رضا رینه ای
از مجموعه جاده ابریشم
برآورد
 
قیمت فروش
344.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | نام‌های الله از عذرا عقیقی بخشایشی
نام‌های الله
برآورد
£10,000
13,889 دلار آمریکا
-
£15,000
20,833 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
22,569 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 اسفند 1399