• بدون عنوان (سه فیگور) 1368 - 1378
  • سیلک‌اسکرین روی کاغذ
  • چاپ
  • 50.5 * 43 سانتی متر
  • نسخه A.P
فروش در - خانه حراج
29 مهر 1395
برآورد
قیمت فروش
36.364%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,955 دلار آمریکا
کمینه برآورد 72,157 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 97,984 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.596%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ترکیب‌بندی زینتی شماره 14 از کامروز آرام
ترکیب‌بندی زینتی شماره 14
برآورد
$3,000
-
$4,000
قیمت فروش
$5,250
50%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
آرتچارت | گوگوش از مجموعه نماد‌های افسانه‌ای از افسون  
گوگوش از مجموعه نماد‌های افسانه‌ای
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | محمدعلی از افسون  
محمدعلی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اسفند 1392