• مینوتور در ساحل دریا 1355
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 200.5 * 150.5 سانتی متر
5 فروردین 1400
برآورد
£350,000
488,213 دلار آمریکا
- £450,000
627,703 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
151.8%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,955 دلار آمریکا
کمینه برآورد 72,157 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 97,984 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.596%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | باغ مخفی از فرهاد مشیری
باغ مخفی
برآورد
 
قیمت فروش
146.938%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392