بهرام دبیری

ایران | 1329
مقایسه
درباره بهرام دبیری

گران ترین اثر

آرتچارت | اسب بهرام از بهرام دبیری
اسب بهرام
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
2 آبان 1388
تعداد حضور
5
تعداد آثار
6
میانگین قیمت فروش
6,675 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
5,357 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
7,392 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
-0.768%